Certificaten

Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn het hoogste goed. Om die reden heeft Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V. diverse kwaliteitscertificaten.

VCA**-certificaat (Veiligheid)

VCA** is het veiligheidskeurmerk voor aannemers. De afkorting staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Met het certificaat toont ons bedrijf aan dat het veilig wil en kan werken. Zoals al onze medewerkers gediplomeerd zijn voor ‘Veilig werken op het spoor’ en ‘Veilig werken langs de weg’, laat je met beschikking over een VCA**-certificaat zien dat je structureel zorg besteedt aan veiligheid tijdens het werk. Het veiligheid-beheerssysteem wordt gekeurd door een externe certificerende instantie: deze beoordeling heet de ‘VCA-audit’.

NEN-EN-ISO-9001 (Kwaliteit)

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V. beschikt over een managementsysteem conform NEN-EN-ISO-9001:2008. Dit managementsysteem stimuleert doorlopende innovatie en verbetering van diensten en producten. Bijkomend gevolg is dat onze organisatie zo is ingericht, dat de individuele kennis, kunde en activiteiten van medewerkers dusdanig worden afgestemd en georganiseerd; dat de kwaliteit van de tot stand gebrachte producten en diensten zo goed mogelijk beheerst en gewaarborgd worden. Voor u als opdrachtgever betekent dit concreet dat kansen en risico’s evenwichtig beoordeeld en afgewogen worden.

BRL SIKB 7001 (Uitvoering van landbodemsanering met conventionele technieken)

Ook zijn wij BRL SIKB 7001-gecertificeerd, wat betekent dat wij voldoen aan diverse eisen voor een goede werkwijze ten opzichte van de conventionele saneringsmethode – als ontgraving en grondwateronttrekking. De BRL 7001 geeft inzicht of wij onze saneringsdoelstelling hebben behaald en houdt ons doorlopend scherp bij de uitvoering van ons werk.

SEB (Stichting Erkend Bestratingsbedrijf)

Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V. is een erkend bestratingsbedrijf: SEB Certificaat Klaas Kooiker Aannemersbedrijf. Dit certificaat, uitgegeven door Stichting Erkenning voor het bestratingsbedrijf, staat garant voor onder meer de kwaliteit van ons werk. Het certificaat stelt diverse eisen, waaronder gediplomeerd vakmanschap, solvabiliteit en ARBO-zaken. Doorlopende toetsing verzekert u van de hoogst mogelijke kwaliteit en het beste straatwerk.

Erkend leerbedrijf SBB

Tot slot is Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V. een erkend leerbedrijf. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en door te voldoen aan de eisen van het predikaat ‘Erkend leerbedrijf SBB’ nemen wij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bekijk meer informatie over Klaas Kooiker Aannemersbedrijf B.V.

Copyright 2023 Klaas Kooiker Aannemersbedrijf

Onderdeel van