Projecten
28
Jan
Holtstraat – Weerdinge
Projectnaam:
Groot onderhoud bestrating Holtstraat
Opdrachtgever:
Gemeente Emmen
Aanneemsom:
€ 190.000
Periode:
Juli en augustus 2019
Omschrijving:
Opbreken elementenverharding: 4000 EH
Grondwerk tbv cunetverbreding
Aanbrengen/profileren puinfundering: 3500 m2
Aanbrengen straatkolken: 41 st
Aanbrengen molgoten en kantopsluiting: 1100 m1
Aanbrengen rijbaan met kantstroken van strackstones en rijloper van hergebruikte straatbaksteen
Inzaaien bermen en aanbrengen sierplantsoen
Bekijk andere projecten
Copyright 2023 Klaas Kooiker Aannemersbedrijf

Onderdeel van