Projecten
24
Jan
Onderhoud Gemeente Emmen
Naam project:
Wortelopdruk Gemeente Emmen 2018 grjs
Opdrachtgever:
Gemeente Emmen
Aanneemsom:
€ 265.000
Periode:
September - December 2018
Omschrijving:
Verwijderen bomen en stobben: 250 st
Div. opbreekwerkzaamheden ( 10.000 EH)
Grondwerk, uitwisselen van grond en zand (2500 m3)
Realiseren boomvakken met bomengrond en boomgranulaat (250 m3)
Aanbrengen van kolken en putkoppen
Div. herstraatwerkzaamheden (10.000 EH)
Bijzonderheden:
Uitvoering op 30 locaties door de gemeente Emmen
Werken in de beperkte ruimtes van woonwijken
Bekijk andere projecten
Copyright 2023 Klaas Kooiker Aannemersbedrijf

Onderdeel van